Super Hero Squad Online: Nova Vignette

Nova blasts into the cast of “Super Hero Squad Online” in this new vignette!